VR v BOZP

Výsledky

První platformou vytvořenou v rámci vzdělávacího systému BOZP byla samotná mobilní VR zaměřená na používání brýlí VR. Protože jsme hledali řešení, které by bylo jednoduché, zvolili jsme řešení All-in-one, tj. spoje byly vytvořeny pro brýle Oculus Quest. Při vývoji aplikace této platformy jsme se zaměřili na využití reálného prostředí, přímou interakci člověka s virtuálním prostředím. […]

Výsledky Read More »

Metodologie

Naším cílem bylo vytvořit systém školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pro lepší efektivitu a použitelnost řešení jsme se rozhodli vytvořit obě možnosti využití VR, tedy VR aplikaci, a to jak ve 2D, tak i komplexní, mobilní verzi. Zaměřili jsme se především na scénáře školení pro zdravotnictví. Náš projekt začal v době, kdy

Metodologie Read More »

Úvod

Školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) prostřednictvím VR představuje moderní přístup k prevenci rizika poškození zdraví zaměstnanců v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Vzdělávání ve virtuální realitě je možné formou školení a tréninku nových i zkušených zaměstnanců, školení BOZP nebo například nácviku kritických situací, které

Úvod Read More »