Metodologie

Naším cílem bylo vytvořit systém školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pro lepší efektivitu a použitelnost řešení jsme se rozhodli vytvořit obě možnosti využití VR, tedy VR aplikaci, a to jak ve 2D, tak i komplexní, mobilní verzi. Zaměřili jsme se především na scénáře školení pro zdravotnictví. Náš projekt začal v době, kdy pandemie covid-19 byla v plném proudu a zdravotníci patřili mezi nejohroženější pracovníky, kteří nutně potřebovali vytvořit efektivnější podmínky pro školení.

Ve všech scénářích jsme měli následující stejné řešení

 • Počáteční konfigurace - výběr a seznámení s avatarem.
 • Prostředí - určení, o jakou část prostředí se jedná.
 • Scénář - avatar informuje uživatele o situaci, ve které se nachází, a o tom, co se od něj očekává. Pomocí animačního videa mu ukáže, co má dělat, a po skončení videa je uživateli umožněno provést jednotlivé akce, aby zjistil, zda jednotlivé postupy zvládl.

Samostatným, velmi důležitým úkolem byly scénáře. Pro jejich vhodnost a správné nastavení jsme zvolili samostatnou metodiku jejich tvorby, která se skládala z:

 • posouzení tréninku z hlediska možností realizace prostřednictvím VR;
 • posouzení technických předpokladů pro realizaci školení;
 • analýza klíčových znalostí v rámci školení;
 • podrobné analýzy školení - zejména jeho přínosů;
 • definování přínosu VR (zážitkového učení) k běžným metodám školení;
 • návrh základních scénářů (interakce, dynamika scény, zapojení avatara, zvuk, dabing, technika chování);
 • kontrola z hlediska dodržování návaznosti procesů apod.;
 • tvorba aplikací;
 • testování v laboratorních podmínkách;
 • testování v reálných podmínkách;
 • implementace do procesu.

Testování v reálných podmínkách na zaměstnancích nám pomohlo zjistit přínos VR, zážitkové výuky pro proces školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Testování v reálných podmínkách se zúčastnilo 120 zaměstnanců nemocnice pracujících na stejných odděleních. Celkový počet byl vytvořen kombinací lékařů, zdravotních sester, sanitářů a dalších zaměstnanců, kteří se běžně pohybují na oddělení. Vzhledem ke specifickému prostředí nemocnice a scénářům se jednalo především o manipulaci s potenciálně nebezpečnými předměty, se kterými mohou zaměstnanci nemocnice přijít do přímého kontaktu. Jednalo se především o správné zacházení s ostrými nebo nebezpečnými předměty, jako jsou jehly, skalpel a podobně. Samozřejmostí bylo správné nasazení a používání ochranných pomůcek, jako jsou pláště, dezinfekce a mytí rukou a podobně.

Na desktopovou aplikaci nebyly při jejím vývoji kladeny žádné specifické požadavky, byla navržena tak, aby byla kompatibilní s operačním systémem Windows nebo Android. V případě mobilní aplikace jsme se zaměřili na aplikaci, která by byla použitelná v brýlích All in One VR, Oculus Quest. Zaměřili jsme se především na brýle Oculus Quest, a to z několika důvodů, jako je 360° rozsah použití, kompaktní ovládání a v neposlední řadě cena 350 EUR. Cena byla jedním z klíčových parametrů, protože chceme dosáhnout vysokého rozsahu využití vytvořeného zdravotního a bezpečnostního systému.