Aplikace OOPP a covid-19

Důležitý scénář pro školení personálu, ukázky chování osoby vstupující na specializované infekční oddělení, jako je např. oddělení pro pacienty s onemocněním covid-19.

navrh postupu_oopp

JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT OSOBNÍ OCHRANNÉ
PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP) VE ZDRAVOTNICTVÍ

  • správný postup při oblékání OOPP včetně použití dezinfekce
  • nezbytné úkony při ošetření pacienta
  • správný postup při svlékání upotřebených OOPP včetně použití dezinfekce
  • nakládání s použitými OOPP jako s nebezpečným odpadem