Aplikace Požární ochrana

Scénář zaměřený na školení zaměstnanců, jak se chovat v oblasti požární ochrany na pracovišti a jak postupovat v případě požáru. Kromě nejdůležitějších úkolů v případě požáru by zaměstnanci měli dostat také jasné instrukce, jak se chovat co nejméně rizikově, a to jak v případě planého poplachu, tak v případě krizové situace, kdy již k požáru došlo.