Aplikace Poranění ostrými předměty

Tento scénář je zaměřen na nešťastné poranění pomocníka a následnou manipulaci s jehlou, dezinfekci a ošetření místa vpichu a také na pokyny, komu je třeba událost nahlásit a jaká vyšetření je třeba z preventivního hlediska absolvovat. Pozornost věnovaná postupům, hlášením a vyšetřením je velmi důležitým krokem, neboť z několika průzkumů vyplývá, že sestry i lékaři téměř třetinu úrazů nehlásí.

navrh postupu_oopp

JAK PŘEDCHÁZET PORANĚNÍM OSTRÝMI PŘEDMĚTY

  • správný postup při zacházení s ostrými předměty
  • postup při poranění jehlou nebo kanylou
  • správné ošetření poraněného místa
  • nutnost absolvovat vyšetření krve
  • nutnost oznámení a evidence poranění ostrým předmětem