BOZP ve virtuální realitě
 

Systém školení BOZP a PO prostřednictvím virtuální reality

Školení ve virtuální realitě má nesporně řadu výhod. Kromě autonomního a bezkontaktního přístupu, který se ukázal jako velmi cenný během pandemie covid-19, k nim patří např:

  • 3x rychlejší proces učení
  • autonomní řešení, které nevyžaduje školení personálu (šetří čas dohledu)
  • 30% zvýšení kvality rutinní práce
  • umožňuje zažít těžko simulovatelné scénáře
  • usnadňuje koordinaci školení a dlouhodobě snižuje náklady na školení.

S pomocí VR je možné školit a trénovat zaměstnance efektivně, levně a bez jazykových a jiných bariér, které se pomocí této technologie úspěšně odbourávají. Z podstaty VR školení lze předpokládat snížení počtu pracovních úrazů v rozmezí 40–60 procent.

VIRTUÁLNÍ REALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ SE ZAMĚŘENÍM NA BEZPEČNOST
A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

V současné době je trend moderních technologií ve všech směrech, včetně pracovního lékařství. Je proto žádoucí zavádět nové moderní přístupy v prevenci rizik poškození zdraví zaměstnanců v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a uvádět do praxe fungující systém výchovy a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je přímo spojen se zdravotními a finančními dopady práce, úrazy a nemocemi z povolání.

vr_bryle

Úvod

V současnosti je zřejmý trend digitalizace a nových moderních technologií ve všech směrech. Novým trendem je virtuální realita (VR).

Čti více >

problem, analysis, solution-449364.jpg

Metodologie

Naším cílem bylo vytvořit systém školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pro lepší efektivitu a použitelnost řešení jsme se rozhodli vytvořit obě možnosti využití VR, tedy VR aplikaci, a to jak ve 2D, tak v komplexní, mobilní verzi.

Čti více >

Výsledky

První platformou vytvořenou v rámci vzdělávacího systému BOZP byla samotná mobilní VR zaměřená na používání brýlí VR. Protože jsme hledali řešení, které by bylo jednoduché, zvolili jsme řešení All-in-one.

Čti více >

Scénáře

Dalším scénářem školení je manipulace s ostrými předměty, jako jsou jehly, injekční stříkačky a další, se kterými zdravotnický personál běžně přichází do styku. Součástí školení je scénář, který nás provází celým příběhem a upozorňuje nás na základní pokyny doplněné o bezpečnostní požadavky v reálném prostředí.

Tento scénář je zaměřen na nešťastné poranění pomocníka a následnou manipulaci s jehlou, dezinfekci a ošetření místa vpichu a také na pokyny, komu je třeba událost nahlásit a jaká vyšetření je třeba z preventivního hlediska absolvovat. Pozornost věnovaná postupům, hlášením a vyšetřením je velmi důležitým krokem, neboť z několika průzkumů vyplývá, že sestry i lékaři téměř třetinu úrazů nehlásí.

Prvním scénářem, a v době pandemie covid-19 velmi důležitým scénářem pro školení personálu, je chování osoby vstupující na specializované infekční oddělení, jako je např. oddělení pro pacienty s onemocněním covid-19.

Čtvrtý scénář je zaměřen na školení zaměstnanců, jak se chovat v oblasti požární ochrany na pracovišti a jak postupovat v případě požáru. Kromě nejdůležitějších úkolů v případě požáru by zaměstnanci měli dostat také jasné instrukce, jak se chovat co nejrizikověji, a to jak v případě planého poplachu, tak v případě krizové situace, kdy již k požáru došlo.

vr_projekt

O projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí systému školení BOZP a prostřednictvím virtuální reality zefektivnit vzdělávání v oblasti BOZP. Bude vytvořena řada software pro vzdělávání zaměstnanců v BOZP, zejména v konkrétních oblastech zdravotnictví a dílčím způsobem též v oblasti sociálních služeb.

Zaujalo vás využití VR ke školení zaměstnanců?

Chcete vyzkoušet nebo používat scénáře ve VR pro své zaměstnance?

Zajímá vás projektová spolupráce v této oblasti?

Pak neváhejte a ozvěte se nám. Těšíme se na vás!