Virtuální realita jako nástroj pro školení a trénink

Druhé desetiletí 21. století se neodmyslitelně nese v duchu digitalizace a optimalizace pracovních procesů. Před několika lety se objevila naprosto zásadní inovace, která splňuje i ty nejpřísnější požadavky zaměstnavatelů – virtuální realita (VR).

Firmy a jejich personální oddělení se snaží najít způsoby a řešení, do kterých se vyplatí investovat prostředky za účelem zvýšení efektivity vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. V dnešní době není jednoduché najít a udržet si kvalitní zaměstnance. Proto většina firem pracuje na rozvoji svých stávajících zaměstnanců a dělá vše pro to, aby byli jejich lidé v zaměstnání spokojení a aby se jejich kariéra dále rozvíjela. Co je však mnohdy ještě těžší, je vytvoření správného zázemí pro rozvoj zaměstnanců a nalezení toho nejlepšího způsobu předávání informací tak, aby vnímali svůj trénink a rozvoj co možná nejlépe. V tomto odvětví se před několika lety objevila naprosto zásadní inovace, která splňuje i ty nejpřísnější požadavky zaměstnavatelů – virtuální realita (VR). Technologie, která nám umožňuje simulovat libovolnou situaci, a to bez jakýchkoliv bezpečnostních či finančních rizik.

Díky technologii VR jsme schopni připravit zaměstnance na nejrůznější situace. Ať jsou to krizové situace, které nelze nijak simulovat, dokud se reálně nestanou, nebo příprava zaměstnanců na jakékoliv rizikové úkony či důsledné vytvoření správných návyků, které mohou vést ke snížení rizik v ostrém provozu. Využití VR ve školení zaměstnanců přináší nespočet výhod, které staví tuto technologii na první příčku způsobů, kterými lze školení provádět. Mezi ty nejzásadnější patří například naprostá autonomie tréninku, jinak řečeno, zaměstnanec se může vzdělávat a rozvíjet kdekoliv a kdykoliv, navíc není potřeba přítomnosti žádné další osoby, vše ho naučí specializovaná VR aplikace. Další výhodou využití VR oproti běžným metodám tréninku je to, že dokáže zajistit 100% pozornost uživatele, který plní úkony v tréninkovém scénáři zcela přirozeně a podvědomě, tudíž si zapamatuje mnohem víc informací. Nespornou výhodou je i to, že VR aplikace dokáže dopodrobna sledovat chování uživatele, jeho silné a slabé stránky, podle kterých lze tréninkové lekce upravovat, opakovat apod. V dnešním době je tato technologie již natolik pokročilá, že si ji lze snadno pořídit a provozovat bez větších složitostí formou plug & play. V České republice existuje odborná společnost XR Institute zabývající se tímto tématem.