Možnosti využití virtuální reality při ověření návrhu pracoviště

Virtuální realita (VR) je v dnešní době hojně využívána napříč průmyslovými podniky. Jedním z procesů, ke kterým se virtuální realita nejvíce využívá, je návrh pracoviště a jeho ověření z hlediska správného rozvržení prvků (layoutu) či z hlediska ergonomie. Společnost XR Institute s.r.o. v rámci vědecko-výzkumných aktivit a vlastní autorizované ergonomické laboratoře vytvořila řešení, které funguje podle následujícího postupu:

  1. Analýza pracovních činností prováděných na pracovišti;
  2. Návrh 2D layoutu pracoviště (včetně strojů a pomůcek);
  3. Převod 2D layoutu do 3D s modely strojů a nástrojů;
  4. Analýzy pracoviště ve VR (ergonomické, procesní, prostorové);
  5. Optimalizace na základě výstupů z analýz.

Mezi hlavní výhody navrhování pracoviště ve VR patří zejména jednoduché zavedení změn již při samotném navrhování pracoviště. Není tedy nutné přestavovat celé pracoviště z důvodu špatné ergonomie či měnit konstrukci strojů. Změnit pracoviště podle vypozorovaných nedostatků lze jednoduše pomocí počítačových aplikací s 3D modely, ve kterých je celé pracoviště navržené. Další výhodou je, že při navrhování pracoviště ve VR nepotřebujeme příliš mnoho prostoru pro stroje a další příslušenství. Tento prostor můžeme ve výrobě vymezit až po odsouhlasení návrhu rozestavení.

Velkou roli při navrhování pracoviště hraje ergonomie pracoviště. Ergonomickou analýzu je možné vytvořit již při návrhu pracoviště ve VR, a to zejména díky moderním technologiím, jako je například MoCap, což je oblek, který přenáší body na těle ze senzorů. Tyto body se pak přenášejí do vytvořeného 3D modelu, který porovnává, zdali pracovník nevykonává činnost v nesprávné poloze.

Virtuální pracoviště