Fakta/mýty o využití virtuální a rozšířené reality v praxi

V současnosti jsou termíny virtuální a rozšířená realita (dále jen VR a AR) v široké společnosti velmi známé. Během 4. průmyslové revoluce vznikly různé nástroje, které dokázaly zlepšit situaci ve firmách. V různých průmyslových odvětvích se začaly prosazovat digitalizace, virtualizace, automatizace a mnoho dalších procesů. Jak je na tom v dnešní době VR a AR? Dokážou plně využít svůj potenciál a povznést firmy na vyšší úroveň? Je možné tyto nástroje implementovat na libovolný proces v kterémkoliv průmyslovém odvětví, nebo se jedná pouze o marketingové nástroje? Stejně jako ve známém americkém seriálu Věřte nevěřte se dozvíme odpovědi na konci článku.

Využití AR
Využití VR

Lidé si často myslí, že je možné vzít reálný proces a „překlopit“ ho do jedné z realit. Obě reality, stejně jako ostatní nástroje, mají své limity a možnosti. Tato nástroje jsou často odkázané na technologie a jejich výkon, což platí zejména pro AR. Například tzv. chytré brýle jsou velmi omezené z hlediska výkonu, pracovního prostoru a ovladatelnosti. Další omezující faktory se týkají prostředí (osvětlení, prašnost, vlhkost, lesk). Ze zmíněných důvodů se AR aplikace téměř nevyužívají a tato metoda spíše čeká na vhodnou technologii. Nyní se vyvíjí hlavně pro tablety a telefony. Oproti tomu VR má daleko přijatelnější podmínky z pohledu prostředí, technologie i ovladatelnosti. Při implementaci VR je vždy důležité důkladně provést analýzu využití a pracoviště/produktu. Z těchto analýz získáme tipy na vhodnou technologii, způsob využití a detailní informace o digitalizovaném procesu včetně všech vstupů.

Pokud se vrátíme k otázkám z první části článku, tak dojdeme k závěru, že AR je velmi limitovaná technologiemi a v současné době ji nelze efektivně využívat v praxi. VR aplikace dokážou podniku přinést nové hodnoty, ale je důležité vycházet z podrobných analýz, které definují potřebné vstupy a podmínky pro jejich tvorbu a využití. Na obrázcích jsou vidět ukázky z reálných projektů.

Rehabilitace ve VR
BOZP ve VR