Ochrana proti covid-19 ve virtuální realitě

Cílem projektu VÚBP Virtuální realita v BOZP bylo mj. zlepšit techniku a nácvik správného používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) při ochraně proti onemocnění covid-19:

1. správný a přesný postup při oblékání a svlékání OOPP

  • čistá část oddělení
  • septická část oddělení
  • střídání směn

2. zásady použití OOPP při práci

3. upozornění na nejčastější chyby

4. nakládání s infekčními OOPP, chemickými látkami a biologickými činiteli

Bylo zvoleno neutrální prostředí – zobrazované byly pouze předměty, které jsou součástí školení. Podstatný je proces a jednotlivé prvky. Aplikace je možné využívat ve VR se standalone brýlemi nebo na jakémkoliv 2D zobrazovacím zařízení (tablet, PC, mobilní telefon).

UKÁZKA VE VR – nasazení roušky

UKÁZKA VE 2D – použití dezinfekce