Aplikace MANIPULACE S OSTRÝM PŘEDMĚTEM

Tento výcvikový scénář se týká manipulace s ostrými předměty, jako jsou jehly, injekční stříkačky a další předměty, s nimiž zdravotníci běžně přicházejí do styku. Součástí školení je scénář, který nás provází celým příběhem a upozorňuje nás na základní pokyny doplněné o bezpečnostní požadavky v reálném prostředí. Toto školení je velmi důležité i pro segment zdravotnictví, protože prevence je velmi důležitá, častým úrazem je právě poranění ostrým předmětem.

navrh postupu skoleni

JAK SPRÁVNĚ MANIPULOVAT S OSTRÝMI PŘEDMĚTY

  • správný postup při nasazení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) – rukavice, zástěra, štít
  • výběr způsobu léčby pacienta podle jeho zdravotního stavu
  • zásady používání ostrých předmětů při léčbě pacienta, např. zavedení kanyly, odběr krve, injekční aplikace léčiva
  • správné zacházení s použitými ostrými nástroji
  • správný postup při sejmutí OOPP