Metodologie

Naším cílem bylo vytvořit systém školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pro lepší efektivitu a použitelnost řešení jsme se rozhodli vytvořit obě možnosti využití VR, tedy VR aplikaci, a to jak ve 2D, tak i komplexní, mobilní verzi. Zaměřili jsme se především na scénáře školení pro zdravotnictví. Náš projekt začal v době, kdy […]

Metodologie Read More »