Prezentace osvědčených postupů správné praxe mediálním partnerům evropské kampaně

Na shromáždění mediálních partnerů evropské kampaně Zdravé pracoviště 2023–2025 zaměřené na digitální technologie s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku, které se konalo online formou dne 17. 10. 2023, řešitelský tým výzkumného úkolu Virtuální realita v BOZP prezentoval školení BOZP prostřednictvím virtuální reality a další příklady vzdělávání BOZP pro školy v ČR. Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA) bude osvědčené postupy správné praxe sdílet pro referenci s mediálními partnery.

Po celou dobu trvání kampaně Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku bude VÚBP k danému tématu vydávat odborné články a vzdělávací publikace, sdílet informace na webových stránkách a sociálních sítích, vyhlašovat soutěže, spolupracovat na seminářích v rámci kampaně a prezentovat téma kampaně na výstavách.

Školení BOZP ve VR – správná praxe

BOZP ve VR praxe

Vývoj, testování, implementace nástroje školení BOZP ve VR

Vývoj aplikace

Příklady vzdělávání BOZP pro školy (kvízy, křížovky, puzzle, hádanky, dotazníky)

Příklady vzdělávání

Prezentace