Ústřední vojenská nemocnice vyzkoušela vzdělávání BOZP prostřednictvím VR

Dne 6. 9. 2023 si účastníci akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel, v bloku věnovaném bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, mohli poprvé vyzkoušet vzdělávání ve virtuální realitě.

Ústřední vojenská nemocnice nově disponuje brýlemi MetaQuest 2 s několika kurzy v oblasti BOZP (používání osobních ochranných pracovních prostředků při práci ve zdravotnictví, poranění ostrým kontaminovaným předmětem).

Pod vedením Tomáše Mimránka si účastníci akreditovaného kurzu Ošetřovatel mohli osvojit správný a přesný postup při oblékání a svlékání OOPP, zásady použití OOPP při práci, nakládání s infekčními OOPP a chemickými látkami. Podstatnou součástí nácviku je i správné provádění hygieny rukou.

V přiloženém odkazu BOZP ve VR - YouTube lze shlédnout ukázku, jak takový kurz ve virtuální realitě probíhá a udělat si představu o možnostech využití VR jako jednoho z nástrojů pro budoucí získávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců.