Prezentace školení BOZP ve virtuální realitě na semináři EU-OSHA

Na odborném semináři, který 11. 9. 2023 pořádala v Praze Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., si účastníci mohli vyzkoušet školení BOZP prostřednictvím virtuální reality. Zájemci si byli po vyzkoušení vědomi, že díky technologii VR lze připravit zaměstnance na nejrůznější situace, a to bez jakýkoliv bezpečnostních a finančních rizik a zvýšit tak efektivitu vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Další výhodou využití VR oproti běžným metodám tréninku je možnost zajistit pozornost uživatele, který plní úkony v tréninkovém scénáři zcela přirozeně a podvědomě a tudíž si zapamatuje mnohem víc informací.

Cílem odborného semináře bylo seznámit účastníky s dopadem digitálních technologií na BOZP, jejich vliv na zdraví a bezpečnost zaměstnanců a dále jaké komunikační technologie lze využívat v BOZP.

Kromě aktuálních informací o celoevropské kampani Zdravé pracoviště 2023–2025 s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku zazněly přednášky na tato témata:

  • Digitální technologie mění svět práce
  • Výzvy a příležitosti digitalizace pro oblast BOZP
  • Komunikační technologie v BOZP
vyber1
vyber3
vyber4
vyber6
vyber2
vyber5