Účast na semináři Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe

Národný inšpektorát práce na Slovensku ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) pořádal 25. 10. 2023 v Bratislavě odborný seminář Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2023–2025.

PROGRAM

Na odborném semináři zazněl příspěvek od hlavní řešitelky výzkumného úkolu Virtuální realita v BOZP, Ing. Anny Cidlinové, Ph.D., z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., pod názvem Inovativní nástroj pro školení BOZP: virtuální realita. Přehled vytvořených aplikací, které vznikly v rámci výzkumného úkolu, je uveden v prezentaci.

PREZENTACE

PXL_20231025_091708785
PXL_20231025_092824824.MP
PXL_20231025_083353709
PXL_20231025_071110399.MP
IMG_1141
PXL_20231025_092438871.MP
PXL_20231025_083023156.MP
PXL_20231025_092851826
PXL_20231025_083450449