Na co si dát pozor při nasazení virtuální reality

Pokud uvažujete nad užíváním technologie virtuální reality (VR) pro vzdělávání a rozvoj vašich zaměstnanců, je třeba implementaci věnovat náležitou pozornost a využít pomoci odborníků. Vše začíná už při výběru dodavatele, jelikož využití VR není rozhodně pouze o tom, nechat si vyvinout aplikaci a nakoupit potřebný hardware.

Doporučujeme dbát na odbornost instituce, která software vyrábí, a to hned z několika důvodů. Vytvoření vhodných a funkčních aplikací stojí na čtyřech hlavních pilířích, které rozhodují o úspěšnosti a efektivitě nasazení VR.

  1. Výběr tématu ─ technologie VR disponuje vlastnostmi, které jsou zcela nenahraditelné, avšak není vhodná na veškeré aplikace z důvodu pořizovacích nákladů. Obecně platí, že bychom VR měli nasazovat na procesy, které mají vysokou frekvenci opakovanosti, či procesy, které mají vysoký dopad na bezpečnost či kvalitu.
  2. Odbornost realizačního týmu ─ u VR platí více než u jiných IT projektů, že dochází k nepochopení zadání vzhledem k rozdílnosti představ, nedostatečnému technickému backgroundu na obou stranách. Proto je vhodné vybírat pouze dodavatele, kteří mají ve svém týmu specialisty na daný obor, pro který se scénář připravuje, didaktiky, kteří zaručí funkčnost školení a procesní/projektové inženýry, kteří projekt zvládnou koordinovat.
  3. Způsob ovládání ─ u VR obecně platí, že ovládání není jednoduché, a v případě krátkých školení může jeho osvojení trvat déle než samotné školení. Existují varianty ovládání, např. tzv. Hand Tracking, který je zcela intuitivní, a není potřeba školení týkající se jeho ovládání. Avšak jeho praktické nasazení dokážou zvládnout jen zkušené firmy. V České republice se jedná o cca tři společnosti.
  4. Implementace VR ─ závěrečný krok pro úspěšné nasazení VR do vaší společnosti, který však určuje jeho výsledný efekt. Obecně platí, že každá změna je složitá, a to platí i u implementace VR. Je třeba vybrat takového dodavatele, který má zkušenosti a technologie pro výslednou implementaci. Na českém i evropském trhu je málo společností, které mají dostatečné zkušenosti. Zkušené společnosti poznáte tak, že již v čase přípravy nabídky řeší i způsob implementace, který nastavují na míru zákazníka. Nejdůležitějším aspektem je způsob samotného zapínání aplikací VR a jejich kompletní správa formou platformy, která tyto procesy zajišťuje. V současné době existují pouze dvě tyto aplikace. Jedná se o aplikaci Grove od stejnojmenné společnosti a VR ecosystem od české společnosti Virtual Reality Training.

Jelikož je virtuální realita pro drtivou většinu firem nová a neprobádaná technologie, není vhodné ihned začínat kompletní transformací všech tréninkových procesů, naopak postupným rozvojem vzdělávacího procesu docílíte kýženého efektu. Nepodceňujte přípravu před spuštěním nové metody vzdělávání a vybírejte si vždy dodavatele, který dokáže pokrýt kompletní problematiku. Pamatujte na to, že trénink ve VR není o perfektní grafice nebo nejdražším hardwarovém vybavení, ale vždy jde hlavně o dosažený efekt ve smyslu efektivního a dlouhodobého nabytí znalostí.

Odběr krve 
Povinné mytí rukou